شیمی آب در آکواریوم

اغلب اوقات آب شیر حاوی مواد مغذی حل شده، نمک و بافر (با غلظتی وابسته به شرایط محلی یا منطقه ای) میباشد. در اغلب مناطق آب سخت (دارای سختی بالا) است و گاهی اوقات برای گیاهان اکواریومی نامناسب میباشد. سختی آب یا سختی عمومی آب "General Hardness"((GH، مقدار غلظت یون های کلسیم (Ca+2) و منیزیم (Mg+2) محلول در آب است. برای اندازه گیری سختی آب میتوانید از کیت های آماده استفاده کنید. اگر سختی آب بین 3 تا 12 باشد شما آب مناسبی برای پرورش اغلب گیاهان آکواریومی در اختبار دارید.
عامل دیگر سختی کربنات ""Carbonate hardness((KH است که مقیاسی از غلظت یونهای کربنات(CO3–2) و بیکربنات (HCO3)است. تغییراتKH در واقع باعث تغییرات pH میشود. آکواریومی با KH کم، اسیدی و دارای pH پایینتری خواهد بود و یک آکواریوم با KH بالا دارای pH بالاتری است. با استفاده از کیت های آماده میتوانید KH آب را مشخص کنید. ماهیان و گیاهان در KH بین 0 تا 6 زنده خواهند ماند اما سختی عمومی ایده آل بین 4 تا 8 است. یک تانک با KH کمتر از 3 نیاز به اندازه گیری pH بصورت مرتب دارد, زیرا به علت از دست دادن سیستم بافری در اثر کاهش یونها تغییر ناگهانی pH در آن رخ میدهد بعلاوه تغییرات اسیدیته به میزان 0/2 میتواند در آبزیان باعث استرس و در نتیجه مرگ و میر شود. اگر تانک شما دچار این مشکل باشد باید به دنبال روش هایی برای افزایش KH باشید.
 با استفاده از pH میتوانید اسیدی یا قلیایی بودن آب اکواریوم خود را مشخص کنید. محدوده pH در... ادامه مطلب دراینجا

برچسب های مرتبط

    نظرات

    نظر خود را بنوسید

    Top