ضد كلر

ضد كلر 

6 محصول وجود دارد.

-از بین برنده کلر و کلرامین  -کاهش دهنده نیترات نیتریت و آمونیاک

2,400,000 ریال
In Stock

-افزودنی آماده ساز آب

1,350,000 ریال
In Stock

محلول ضد کلر ایستا 100 میل

300,000 ریال
In Stock

-از بین برنده کلر و کلرامین  -کاهش دهنده نیترات نیتریت و آمونیاک

3,400,000 ریال
In Stock

 ضد کلر و از بین برنده فلزات سنگین

650,000 ریال
In Stock
نمایش 1 - 6 از 6 قلم کالا

Top