لیست محصولات تولید کننده EHEIM

-فیلتر سطلی ساخت آلمان مناسب براي 80 تا 250 ليتر آب

18,400,000 ریال
In Stock

-فیلتر سطلی ساخت آلمان مناسب براي 120 تا 300 ليتر

24,750,000 ریال
In Stock

-فیلتر سطلی ساخت آلمان مناسب براي 350 تا 600 ليتر

32,000,000 ریال
In Stock

-فيلتر هنگ آن مناسب براي تانك هاي تا 200 ليتر

3,340,000 ریال
Out of stock
خرید محصول

-فيلتر هنگ آن مناسب براي تانك هاي تا 100 ليتر

شفت یدک فیلتر سطلی ایهایم 2213

1,000,000 ریال
Out of stock
خرید محصول

شفت یدک فیلتر سطلی ایهایم 2215

1,400,000 ریال
Out of stock
خرید محصول

شفت یدک فیلتر سطلی ایهایم 2217

1,400,000 ریال
Out of stock
خرید محصول

روتور (پروانه) یدک فیلتر سطلی ایهایم 2213

2,390,000 ریال
Out of stock
خرید محصول

روتور (پروانه) یدک فیلتر سطلی ایهایم 2215

2,662,000 ریال
Out of stock
خرید محصول
نمایش 1 - 10 از 10 قلم کالا

Top