لیست محصولات تولید کننده EHEIM

-فيلتر هنگ آن مناسب براي تانك هاي تا 130 ليتر

3,150,000 ریال
In Stock

-فيلتر هنگ آن مناسب براي تانك هاي تا 200 ليتر

3,340,000 ریال
Out of stock
خرید محصول

-فيلتر هنگ آن مناسب براي تانك هاي تا 75 ليتر

2,650,000 ریال
In Stock

-فيلتر هنگ آن مناسب براي تانك هاي تا 100 ليتر

شفت یدک فیلتر سطلی ایهایم 2213

770,000 ریال
Out of stock
خرید محصول

شفت یدک فیلتر سطلی ایهایم 2215

860,000 ریال
Out of stock
خرید محصول

شفت یدک فیلتر سطلی ایهایم 2217

860,000 ریال
Out of stock
خرید محصول

روتور (پروانه) یدک فیلتر سطلی ایهایم 2213

1,680,000 ریال
Out of stock
خرید محصول

روتور (پروانه) یدک فیلتر سطلی ایهایم 2215

1,932,000 ریال
Out of stock
خرید محصول

روتور (پروانه) یدک فیلتر سطلی ایهایم 2217

2,100,000 ریال
Out of stock
خرید محصول
نمایش 1 - 10 از 10 قلم کالا

Top