لیست محصولات تولید کننده EHEIM

-فیلتر سطلی ساخت آلمان مناسب براي 80 تا 250 ليتر آب

8,000,000 ریال
In Stock

-فیلتر سطلی ساخت آلمان مناسب براي 120 تا 300 ليتر

10,500,000 ریال
In Stock

-فیلتر سطلی ساخت آلمان مناسب براي 350 تا 600 ليتر

13,000,000 ریال
In Stock

-فيلتر هنگ آن مناسب براي تانك هاي تا 200 ليتر

3,340,000 ریال
Out of stock
خرید محصول

-فيلتر هنگ آن مناسب براي تانك هاي تا 75 ليتر

2,650,000 ریال
In Stock

-فيلتر هنگ آن مناسب براي تانك هاي تا 100 ليتر

شفت یدک فیلتر سطلی ایهایم 2213

550,000 ریال
In Stock

شفت یدک فیلتر سطلی ایهایم 2215

610,000 ریال
In Stock

شفت یدک فیلتر سطلی ایهایم 2217

610,000 ریال
In Stock

روتور (پروانه) یدک فیلتر سطلی ایهایم 2213

1,200,000 ریال
In Stock

روتور (پروانه) یدک فیلتر سطلی ایهایم 2215

1,380,000 ریال
In Stock

روتور (پروانه) یدک فیلتر سطلی ایهایم 2217

1,400,000 ریال
In Stock
نمایش 1 - 12 از 12 قلم کالا

Top