فيلترها

فيلترها 

31 محصول وجود دارد.

زیر دسته ها

فيلتر سطلي

فیلتر سطلی مخصوص آکواریوم 

اسكيمر

اسکیمر یا چربی گیر سطح آب آکواریوم 

فيلتر هنگ آن

فیلتر هنگان و تصفیه هنگان آکواریوم گیاهی 

در صفحه

-فیلتر سطلی با قابلیت تصویه آب 150 تا 450 لیتر

-فیلتر سطلی با قابلیت تصویه آب 100 تا 300 لیتر

4,000,000 ریال
In Stock

-فیلتر سطلی با قابلیت تصویه آب 60 تا 160 لیتر

3,300,000 ریال
In Stock

-فیلتر سطلی ساخت آلمان مناسب براي 80 تا 250 ليتر آب

4,370,000 ریال
In Stock

-فیلتر سطلی ساخت آلمان مناسب براي 120 تا 300 ليتر

5,800,000 ریال
In Stock

-فیلتر سطلی ساخت آلمان مناسب براي 350 تا 600 ليتر

7,240,000 ریال
In Stock

-فيلتر هنگ آن مناسب براي تانك هاي تا 130 ليتر

1,430,000 ریال
Out of stock
خرید محصول

-فيلتر هنگ آن مناسب براي تانك هاي تا 200 ليتر

1,600,000 ریال
In Stock

-فيلتر هنگ آن مناسب براي تانك هاي تا 75 ليتر

1,150,000 ریال
Out of stock
خرید محصول

-فيلتر هنگ آن مناسب تا 360 ليتر آب

-فیلتر سطلی ایستا مناسب براي 200 تا 350 ليتر

-فیلتر سطلی ایستا مناسب براي 300 تا 500 ليتر

نمایش 1 - 12 از 31 قلم کالا

Top