لیست محصولات تولید کننده TNA

در صفحه

پنس سر صاف طول: 27 سانت

1,200,000 ریال
In Stock

پنس سرکج طول: 27 سانت

1,200,000 ریال
In Stock

قیچی موج دار طول: 24 سانت

2,900,000 ریال
In Stock

کاردک مخصوص بستر طول: 32 سانت

1,200,000 ریال
In Stock

تیغه خصوص نظافت شیشه جهت پاک کردن جلبک های روی شیشه طول: 47 سانت

2,200,000 ریال
In Stock

برس مخصوص نظافت شلنگ های فیلتر سطلی و ورودی و خروجی فیلتر سطلی طول: 60 سانت

1,200,000 ریال
In Stock

دفیوزر شیشه ای از جنس کریستال قطر دهانه دفیوزر: 2سانت ارتفاع دفیوزر: 2.8 سانت

دفیوزر شیشه ای از جنس کریستال قطر دهانه دفیوزر: 3 سانت ارتفاع دفیوزر: 3 سانت

دفیوزر شیشه ای از جنس کریستال قطر دهانه دفیوزر: 3.8 سانت ارتفاع دفیوزر: 7 سانت

1,900,000 ریال
In Stock

دفیوزر شیشه ای از جنس کریستال قطر دهانه دفیوزر: 5 سانت ارتفاع دفیوزر: 8 سانت

2,640,000 ریال
In Stock

دفیوزر شیشه ای از جنس کریستال قطر دهانه دفیوزر: 2 سانت ارتفاع دفیوزر: 9 سانت

1,150,000 ریال
In Stock

دفیوزر شیشه ای از جنس کریستال قطر دهانه دفیوزر: 3 سانت ارتفاع دفیوزر: 10 سانت

1,280,000 ریال
In Stock
نمایش 1 - 12 از 26 قلم کالا

Top