بوسفالاندرا رد اسکورپیو bucephalandra red scorpio

محصول جدید

یکی از گونه های خانواده بزرگ بوسفالاندرا

این محصول دیگر موجود نیست

850,000 ریال

با برگ های قرمز ظریف کوچک و متراکم که به تانک شما جلوه ای خاص میدهد

محصولات مشابه

Top