آلترنانترا رینیکی مینی alternanthera reineckii mini

محصول جدید

گیاه آلترنانترا رینیکی مینی

این محصول دیگر موجود نیست

150,000 ریال

گیاهی خاص و قرمز با رشد کم و متراکم جهت کاشت در جلو و میانه تانک

محصولات مشابه

Top