خزه ویپینگ weeping moss

محصول جدید

خزه ویپینگ مناسب جهت بستن به چوب و سنگ

این محصول دیگر موجود نیست

300,000 ریال

این نوع خزه بخاطر رشد رو به پایین پر طرفدارترین خزه میباشد

محصولات مشابه

Top