آلترنانترا رینیکی رسانرویگ alternanthera reineckii rosanervig

محصول جدید

گیاه آلترنانترا رینیکی رسانرویگ مناسب کاشت در میانه و جلوی تانک

250,000 ریال

این گیاه با رنگ خاص قرمز خود و رگه های زیبای روی برگ و رشد کند مناسب خاص پسندان میباشد

محصولات مشابه

Top