چمن مویی Eleocharis pusilla (parvula)

محصول جدید

چمنی بسیار زیبا با نگهداری آسان

120,000 ریال

چمنی بسیار زیبا که هم میتوان به تنهایی از آن استفاده کرد و هم میتوان با چمن هایی دیگر بصورت مخلوط استفاده کرد و زیبایی خاصی به تانک شما خواهد داد

چمن با رشد متوسط و ارتاع کوتاه

محصولات مشابه

Top