میکروانتموم میکرو انتمویید micranthemum micranthemoides

محصول جدید

گیاهی مناسب برای انتهای تانک

این محصول دیگر موجود نیست

200,000 ریال

گیاهی با رنگ سبز روشن و برگهایی بسیار ظریف

مناسب برای قسمت میانی و انتهایی

محصولات مشابه

Top