بولبتیس هئودلوتی Bolbitis Heudelotii

محصول جدید

گیاه مخصوص کاشت بر روی سنگ و چوب

1,000,000 ریال

یکی از خاصترین گونه های گیاهی مخصوص چوبو سنگ با رنگ سبز تیره و رشدی کند

محصولات مشابه

Top