گیاه هوتتونيا پالوستريس

محصول جدید

گياه پرورش بافت هوتتونيا مالوستريس - hottonia palustris

مناسب براي كاشت در ميانه آكواريوم

این محصول دیگر موجود نیست

200,000 ریال

محصولات مشابه

Top