فلورسنت سفيد 39 وات - جیسمن giesemann T5

محصول جدید

-لامپ تروپیک 6500 کلوین

910,000 ریال

-تروپیک 6500 کلوین دارای  طیف رنگی منطبق بر طیف جذبی کلروفیل a و b

-دارای طیف رنگی مورد نیاز برای فتو سنتز گیاهان

-تاثیر گزار بر روی از بین بردن جلبک

محصولات مشابه

Top