نخ خزه ada

محصول جدید

-قابل استفاده برای بستن خزه و گیاه روی سنگ و چوب

- 200m roll

380,000 ریال

- به وسیله Moss Cotton خزه را روی تخته سنگی روی آب ثابت کرده و  به رنگ سبز تیره شبیه خزه است و  به طور طبیعی  تجزیه شده و  خزه پس از مدتی به تخته سنک روی آب ریشه میزند

محصولات مشابه

Top