فن خنک کننده ی چهارتایی ایستا ista cooling fan

محصول جدید

جهت کاهش دمای اکواریوم 60 تا 120 سانتیمتر

به علت وجود نور و یا گرم شدن محیط اطراف بخصوص در فصول گرم سال دمای اکواریوم ها از حد نرمال بالاتر میرود و استفاده از یک فن خنک کننده امکان کاهش سریع دمای اکواریوم را در زمان کوتاه فراهم میکند 

علاوه بر کاهش دما فنهای خنک کننده با ایجاد یک جریان کنوکسیونی به گردش اب و پخش شدن مواد مغذی و دی اکسید کربن نیز کمک زیادی میکند 

محصولات مشابه

Top