غذای ماهی GLAS GARTEN nano FISH dinner

محصول جدید

غذای ماهی 35 گرمی برای ماهیان کوچک ساخت آلمان

این محصول دیگر موجود نیست

440,000 ریال

این محصول برای ماهیان زینتی کوچک مانند خانواده ی تترا ها طراحی شده است که میتوان به عنوان غذای اصلی روزانه استفاده گردد

این محصول شامل تمامی مواد معدنی ضروری برای نیاز روزانه ی ماهی ها میباشد وهمچنین استفاده از این محصول باعث میشود تا

رنگ ماهی ها شفاف شده و به بهترین رنگ خود برسند

محصولات مشابه

Top