غذای مسافرتی

محصول جدید

غذای مسافرتی 16 گرمی ساخت تایوان

90,000 ریال

این غذا به علت داشتنبافتی فشرده باعث میگردد که غذا به راحتی در آب حل نگردد و غذا تا یک هفته در آب حل نمیشود و به تدریج در دسترس ماهی ها قرار

میگیرد

قابل استفاده برای 4 هفته

محصولات مشابه

Top