غذای قرصی حاوی اسپیرولینا

محصول جدید

حاوی 24 عدد قرص چسبی 15 گرمی

این محصول دیگر موجود نیست

320,000 ریال

این محصول شامل درصد قابل توجهی از اسپرولینا(نوعی گیاه دریایی) است که با دقت خاصی برای ماهیانی که دهنشان زیر است مانند انواع کت فیش ها طراحی

شده است

این محصول را میتوان برای ماهیانی همچون کت فیش ها،گوپی،پلاتی و مولی استفاده کرد

این محصول تمامی ویتامین های مورد نظر برای ماهیان را دارا میباشد

محصولات مشابه

Top