غذا ریز اتوماتیک ایهایم EHEIM

محصول جدید

-غذا ریز خودکار آلمانی ایهایم باطری خور

1,750,000 ریال

-دارای مانیتور برای تنظیم ساعت به صورت دستی

-دارای تنظیم وعده های غذا دهی به صورت خودکار

-دارای تایمر بدون سر و صدا

محصولات مشابه

Top