بی بال borneo wild Bee Ball

محصول جدید

بی بال borneo wild

100 گرم

3,000,000 ریال

تهیه شده از سرامیک های بامبو

بصورت آهسته در بازده زمانی طولانی  آنیون ها و مواد معدنی رو آزاد میکند . آنیون ها و مواد معدنی برای متابولیسم میگوها و باکتری ها خیلی ضروری می باشد و میتواند سیستم ایمنی میگوها را تقویت کند همچنین این بی بال ها می توانند مواد بودار و ناخالصی ها را از آب جذب بکنند و بعلاوه میتوانند به خوشرنگ شدن پوست میگوها و ساختن پوسته دوباره کمک بکند

محصولات مشابه

Top