غذای میگو تروپیکال tropical shrimp sticks

محصول جدید

غذای میگو ساخت دانمارک 55 گرمی

این محصول دیگر موجود نیست

310,000 ریال

این محصول فراوری شده از  برگ بادام دریایی میباشد که قابل استفاده برای میگو های آب شور و شیرین است

این غذا شاملاستیک های فشرده برای جلوگیری از هم باز شدن داخل آب میباشد که باعث میشود تا در آب به سرعت حل نگردد و همچنین این محصول را میتوان

برای میگو های آب شور و شیرین استفاده کرد

این غذا با دارا بودن فرمولی خاص برای بهبود سلامت میگو،افزایش و درخشان نمودن رنگ میگو و همچنین برای افزایش باروری میگو های مولد بسیار مفید  است

محصولات مشابه

Top