کود مایع مولتی آکواویترو 350 aquavitri envy

محصول جدید

-کود مایع مولتی شامل ریز مغذی ها

670,000 ریال

-شامل آمینو اسیدها و اسید های چرب،کربو هیدرات ها ،ویتامین های مختلف برگرفته از جلبک chlorella و حاوی ویتامین ها و اسید آمینه برای آبزیان

محصولات مشابه

Top