کود مایع پتاسیم و آماده ساز آب آکواویترو 150 aquavitro premier

محصول جدید

-افزودنی آماده ساز آب آکواریوم

500,000 ریال

-این افزودنی منحصرا برای آکواریوم های گیاهی می باشد

-از بین برنده کلر و کلرامین در حالی که پتاسیم به آب اضافه می کند

-این محصول اسیدی نیست و بر روی ph آب تاثیری ندارد

-این محصول را در زمان راه اندازی آکواریوم و هنگام تعویض آب هفتگی به تانک اضافه کنید

محصولات مشابه

Top