كود مايع پتاسیم و آماده ساز آب 350 ميل آکواویترو aquavitro premier

محصول جدید

-افزودنی آماده ساز آب

670,000 ریال

-این افزودنی منحصرا برای آکواریوم های گیاهی می باشد

-از بین برنده کلر و کلرامین در حالی که پتاسیم نیز به آب اضافه می کند

-این محصول اسیدی نیست و بر روی ph آب تاثیری ندارد

-این محصول را در زمان راه اندازی آکواریوم و هنگام تعویض آب هفتگی به تانک اضافه کنید

محصولات مشابه

Top