کود مایع نیتروژن میکروب لیفت 118 Microbe-Lift Nitrogen

محصول جدید

کود مایع برگرفته از پتاسیم نیترات

990,000 ریال

نیتروژن یکی از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه می باشد و بیشتر از سایر عناصر در تغذیه گیاهی مصرف میشود.  نقش اصلی نیتروژن  برای گیاه، در تشکیل پروتوپلاسم و اسید نو کلئیک می باشد. بدون نیتروژن  رشد گیاه به مقدار بسیار زیادی کاهش می یابد. از علایم کمبود نیتروژن  کم رشدی، زردی و کوچ ماندن برگها می باشد. معمولاً علایم کمبود در برگ های پیر، بیشتر نمایان می شود تا برگ های جوان تر، زیرا نیتروژن  می تواند از قسمت های پیر به قسمت های جوانتر منتقل گردد. کمبود شدید نیتروژن ، باعث ریزش پیش از موقع برگ می شود. از سوی دیگر نیتروژن  زیادی باعث رشد ترد و آبدار(Succulent) گیاه شده و برگها رنگ سبز تیره ای به خود می گیرند

محصولات مشابه

Top