کود مایع تریس سیکم Seachem Flourish Trace

محصول جدید

حاوی عناصر کمیاب مورد نیاز گیاهان آکواریوم

1,040,000 ریال

Flourish Trace ™ طیف گسترده ای از عناصر کمیاب را نشان می دهد که برای سلامت و رشد مناسب گیاهان ضروری است (برای علائم کمبود در زیر مراجعه کنید). عناصر ردیابی به طور معمول با استفاده، اکسیداسیون و بارش تخلیه می شوند. دو فرآیند دوم سریعتر از سایر مواد مغذی رخ می دهد. این باعث می شود تا عناصر کمیاب به طور مرتب بازگردانده شود. Flourish Trace ™ ممکن است به تنهایی یا به همراه Flourish® استفاده شود. بهترین نتایج زمانی حاصل می شود که هر دو مورد استفاده می شوند. Flourish Trace ™ برای بی مهرگان مانند میگو ایمن است.
علائم کمبود عناصر ردیابی

    
بور: مرگ مریستم آپیکال ساقه و ریشه، برگ پیچیده شده، بافت جوان بیشتر آسیب دیده است
    
کبالت: برای تثبیت نیتروژن استفاده می شود، همانند نشانه های کمبود نیتروژن (رشد ناگهانی)
    
مس: برگ های جوان برگ های سبز تیره، پیچ خورده، خراشیده، نوک باقی می ماند زنده است
    
منگنز: کلر برگ های جوان، با کمترین رگه های باقیمانده سبز، نكروز بین رگه ها
    
مولیبدن: کلروفوز، چرخش، مرگ برگ های جوان
    
روی: اندازه برگ کاهش یافته، بیننده های کوتاه، کلروز، برگ های مرطوب، برگ های قدیمی تر بیشترین آسیب را تشکیل می دهند
    
نیکل: عدم جوانه زنی یا تشکیل دانه، مورد نیاز برای جذب آهن

محصولات مشابه

Top