کود مایع نیتروژن سیکم seachem Flourish Nitrogen

محصول جدید

کود مایع برگرفته از پتاسیم نیترات

1,040,000 ریال

-نیتروژن یکی از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه می باشد و بیشتر از سایر عناصر در تغذیه گیاهی مصرف میشود.  نقش اصلی نیتروژن  برای گیاه، در تشکیل پروتوپلاسم و اسید نو کلئیک می باشد. بدون نیتروژن  رشد گیاه به مقدار بسیار زیادی کاهش می یابد. از علایم کمبود نیتروژن  کم رشدی، زردی و کوچک ماندن برگها می باشد. معمولاً علایم کمبود در برگ های پیر، بیشتر نمایان می شود تا برگ های جوان تر، زیرا نیتروژن  می تواند از قسمت های پیر به قسمت های جوانتر منتقل گردد. کمبود شدید نیتروژن ، باعث ریزش پیش از موقع برگ می شود. از سوی دیگر نیتروژن  زیادی باعث رشد ترد و آبدار(Succulent)گیاه شده و برگها رنگ سبز تیره ای به خود می گیرند

نیتروژن یکی از مهمترین مواد مغذی کلسیم (نیتروژن، فسفر، پتاسیم: NPK) است که توسط گیاهان مورد نیاز است و اغلب می تواند عامل محدودکننده رشد در یک سیستم گردش خون باشد. Flourish Nitrogen ™ یک ترکیب متمرکز (15000 میلی گرم در لیتر) از منابع نیتروژن است. این نیتروژن در هر دو فرم نیترات و فرم آمونیوم ترجیحی گیاه فراهم می شود. با این حال، هیچ آمونیاک آزاد آزاد نمی شود، زیرا آمونیوم در Flourish Nitrogen ™ پیچیده شده و در دسترس نیست تا زمانی که از گیاهان استفاده شود. Flutter Nitrogen ™ همچنین نیترات برای آن گیاهانی که می توانند به راحتی نیترات را نیز استفاده کنند، فراهم می کند. برای حداکثر سود، با Flourish Phosphorus ™ و Flourish Potassium ™ استفاده کنید. این محصول برای بی مهرگان مانند میگو بی خطر است.

 .

محصولات مشابه

Top