كود مايع پريميوم 300 ميل tropica premium

محصول جدید

كود مايع پريميوم تروپيكا شامل ريز مغذي ها

300 ميل

2,800,000 ریال

كود مايع پريميوم تروپيكا شامل ريز مغذي ها

مقدار مصرف هر يك ميل و يا هر پاف براي 10 ليتر آب و بصورت هفتگي

محصولات مشابه

Top