کود مایع آهن سیکم 500 seachem Flourish Iron

محصول جدید

-مکمل آهن برای آکواریوم گیاهی

-500 میل

-آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد تمامی گیاهان است

-در صورت کمبود آن، در سلولهای برگ سبزینه (کلروفیل)به مقدار کافی تولید نمی شود و برگها رنگ پریده به نظر می آیند

محصولات مشابه

Top