فلوریش اکسل سیکم 500 seachem Flourish Excel

محصول جدید

کربن ارگانیک برای آکواریوم گیاهی

-مکمل مناسب دی اکسید کربن برای فراهم کردن کربن مورد نیاز گیاهان

-مناسب برای جلوگیری از انواع جلبک و خزه

-در اسفاده ی اولیه بعد از تعویض 40% از آب استفاده از 1 در محصول  برای هر 40 لیتر آب و بعد از آن استفاده از 1 در برای هر 200 لیتر

محصولات مشابه

Top