كربن مايع 250 ميل

محصول جدید

کود مایع کربن سرا 250 میل

400,000 ریال

یکی از عوامل اصلی محدود کننده ی رشد در آکواریوم های گیاهی کربن میباشد این محلول منبع بسیار مناسبی از کربن است که به راحتی توسط گیاهان جذب

میشود و باعث بهبود رشد گیاهان میگردد

دز مصرفی 5 میل در هر 20لیتر

محصولات مشابه

Top