کود مایع ریز مغذی 100 ميل

محصول جدید

کود مایع مولتی 100 میل

این محصول دیگر موجود نیست

80,000 ریال

این کود مایع بر اساس فرمولی از ریز مغذی ها که شامل برن،زینک، آهن،کوپر و 14 ریز مغذی دیگر است

این کود شامل مواد مغذی برای تسریع رشد گیاهان میباشد

دز مصرفی آن 20cc از آن برای 100 لیتر آب میباشد که یک در آن شامل 10cc میباشد

محصولات مشابه

Top