کود مایع ریز مغذی ایستا 250 ميل

محصول جدید

کود مایع ریز مغذی ایستا 250 میل

این محصول دیگر موجود نیست

110,000 ریال

این کود مایع بر اساس فرمولی از ریز مغذی ها که شامل برن،زینک، آهن،کوپر و 14 ریز مغذی دیگر است

این کود شامل مواد مغذی برای تسریع رشد گیاهان میباشد

دز مصرفی آن یک در از آن برای 100 لیتر آب میباشد

محصولات مشابه

Top