بایو سرامیک ایستا سایز متوسط ista

محصول جدید

-بیو سرامیک ایستا

-0.5 لیتر

-400% برابر تاثیر گزار تر از سرامیک های معمولی به علت متخلخل بودن

-افزایش دهنده ی فیلتراسیون و تنظیم کننده ی آن

-از بین برنده ی آمونیاک،نیتریت و نیترات

-کمک به تسریع تشکیل کلنی باکتری های هوازی

محصولات مشابه

Top