سرامیك ایستا ista

محصول جدید

-متریال فیلتر

-1 لیتر

این محصول دیگر موجود نیست

310,000 ریال

-فضایی متخلخل برای رشد باکتری های مفید

-دارای فضای داخلی زیاد برای عبور آب که منجر به جذب بهتر آمونیاک و نیتریت توسط باکتری ها میگردد

-ساختار استوانه ای جهت تشکیل باکتری بیشتر

محصولات مشابه

Top