مانومتر شیربرقی دار دو گیج ایستا ista

محصول جدید

-مانومتر به همراه شیر برقی 

10,200,000 ریال

-مانومتر به همراه شیر برقی که میتوان بصورت اتومات سیستم دی اکسید کربن را قطع و وصل کرد

-مانومتر وسیله ای است برای تنظیم دقیق سیستم دی اکسید کربن همچنین فشار داخل کپسول و فشار خروجی را نمایش میدهد

محصولات مشابه

Top