حباب شمار ایستا ista co2 bubble counter 2-in 1

محصول جدید

حباب شمار 2 کاره ایستا که هم حباب شمار است و هم سوپاپ یکطرفه

250,000 ریال

این محصول به شما کمک میکند تا میزان co2 طزریقی به آب را اندازه گیری نمایید

محصولات مشابه

Top