استبلیتی - باکتری سیکم 250 seachem stability

محصول جدید

-باکتری ساز برای آکواریوم های تازه راه اندازی شده

این محصول دیگر موجود نیست

470,000 ریال

این محصول با راه اندازی سریع سیکل نیتروژن در آکواریوم مانع مرگ و میر و رشد جلبک ها در آکواریوم های تازه راه اندازی شده میشود

-به علاوه استبیلیتی شامل انواع باکتری های هوازی و غیر هوازی می باشد که باعث تجزیه ترکیبات آلی، آمونیوم، نیتریت ونیترات می شود

-به علاوه استفاده ی بیش از اندازه ی آن تولید سم مانند سولفات نمی شود

محصولات مشابه

Top