کلیر دش ada

محصول جدید

- جهت شفاف کردن آب کدر آکواریوم

- 250ml

700,000 ریال

- توصیه میشود با فیلتر خارجی استفاده شود

-فقط جهت استفاده ی آب شیرین

محصولات مشابه

Top