کلر آف ada

محصول جدید

- خنثی کننده کلر

-250ml

-از بین برنده کلر و کلر امین موجود د اب لوله کشی که میتواند بسیار سمی و کشنده باشد.

-بدون ضرر برای گیاهان و موجودات ابزی

محصولات مشابه

Top