فایتون گیت ada

محصول جدید

- یک  افزودنی با فرمولی جهت استریل کردن گیاهان

- 50ml

650,000 ریال

- جهت جلوگیری از بیماری سرخس و برای از بین بردن جلبک سبز آبی موثر است

-برای استریل کردن ماده ی استخراج شده از گیاهان

محصولات مشابه

Top