گرین گاین ada

محصول جدید

- یک افزودنی کمکی برای کمک به رشد برگ های جدید پس از اصلاح گیاهان

- 50ml

700,000 ریال

- شامل عناصر استخراج شده از علف هرز دریایی و هورمون گیاهی 

-باعث کاهش استرس گیاهان پس از حرس و همچنین افزایش رشد آنها میشود

محصولات مشابه

Top