گرین باکتر ada

محصول جدید

- یک افزودنی، ساخته شده از اسید های آلی و طراحی شده برای ترویج رشد باکتری فیلتراسیون است

-50ml

این محصول دیگر موجود نیست

77,000 ریال

- استفاده از آن در دوره اولیه راه اندازی آکواریوم و همچنین پس از تعویض آب بسیار موثر است

-بهترین زمان استفاده از آن بعد از تعویض آب های منظم می باشد

محصولات مشابه

Top