شفاف کننده آب 100 ميل

محصول جدید

شفاف کننده ی آب ایستا100میل

این محصول دیگر موجود نیست

80,000 ریال

این محلول دارای فرمولی است برای از بین بردن بو و ذرات معلق در آب که از عوامل خطر ساز برای سلامت ماهی ها است و همچنین این محصول ذرات معلق آب را

تا 95% گرفته و آن ها را رسوب گزاری مینماید

دوز مصرفی آن 20cc برای 100 لیتر آب است

محصولات مشابه

Top