تست نیترات سرا sera no3

محصول جدید

تست نیترات سرا ساخت آلمان

1,500,000 ریال

نیترات یکی از عوامل مهمی است که در صورت بالا بودن مقادیر آن در آب مشکلات عمده ای را در آکواریوم ایجاد مینماید این مشکلات شامل پر شدن خزهی مویی و خزه ی قهوه ای به صورت ناگهانی در آکواریوم و از بین رفتن گیاهان و مرگ ناگهانی ماهیان میشو د با استفاده از این محصول و راهنمای رنگی داخل آن میتوانید

از میزان اسیدیته ی آب آکواریوم خود و سلامت آب اطمینان حاصل نمایید

محصولات مشابه

Top