تست co2 سرا sera

محصول جدید

تست شامل محفظه سرا ساخت آلمان

تست سرا دارای محفظه ای است برای ریختن قطره ی محلول آن طریقه ی استفاده از آن به این صورت است که قسمت زیرین آن را باز نموده و محلول را تا خط میانی

آن پر نموده بدون اضافه کردن آب به آن سپس محفظه را بسته و آن را بر عکس میکنید بعد از جا زدن مکش شیشه محفظه را به گونه ای داخل آب مینمایید که در

قسمت انتهایی آن هوا جمع شود و تست را به همین شکل با هوا وارد آکواریوم مینمایید و به دیواره میچسبانید و بعد طبق دستور رنگ ها که توضیح داده شده است

میزان مناسب co2 در آکواریوم را شناسایی میکنید

محصولات مشابه

Top