ایرون باتام ada

محصول جدید

- شامل چوب های میله ای که دارای ریز مغزی ها و آهن پوشش داده شده با فرمول متعادل میباشد 

- 30 عدد استیک

640,000 ریال

-مناسب برای گیاهانی مانند Echinodorus و Cryptocoryne که آهن زیادی نیاز دارند

-این محصول منحصرا دارای آهن می باشد

محصولات مشابه

Top