مولتی باتام ada

محصول جدید

- شامل چوب های میله ای که دارای ریز مغزی ها و آهن با فرمول متعادل میباشد 

- 30 عدد استیک

640,000 ریال

-مناسب برای گیاهانی میباشد که مواد غذایی را از ریشه جذب میکنند

-کمک به نگهداری مواد غذایی مورد نیاز برای گیاهان

-کمک به بهبود سیکل نیتروژن 

محصولات مشابه

Top