پناک دبلیو ada

محصول جدید

- نوعی افزودنی بستر میباشد که میتوان با افزودن آن از ایجاد سیکل غیر هوازی در آکواریوم جلوگیری کرد

-200g

850,000 ریال

- همچنین در زمان کمبود اکسیژن میتوان آن را مستقیما به آب اضافه کرد

-به علت انباشته شدن بستر کف و نرسیدن هوا به ریشه ی گیاهان ازاین محصول استفاده می گردد تا قسمت هوازی در کف آ کواریوم ایجاد شود

محصولات مشابه

Top